Despre Serviciul Voluntar de Ambulanță

Fondat în 2017, Serviciul Voluntar de Ambulanță (S.V.A.) este singura organizație non guvernamentală din România, care asigură servicii medicale private de urgență în fază prespitalicească cu personal calificat, în regim de voluntariat contribuind astfel la reducerea timpului de așteptare pentru un transfer între spitale, cu ambulanțele proprii, dar și de externare a unui pacient care necesită transport medical asistat sau neasistat.

Serviciul Voluntar de Ambulanță prin programele și activitățile sale în beneficiul umanității, asigură primul ajutor la evenimente (sportive, culturale, etc.) în efectuarea unor acțiuni salvatoare de viață unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută.

Adeseori activitățile sociale și economice ale unor grupări umane pot fi tulburate de efecte tragice ale unor fenomene naturale, astfel organizația noastră se ocupă cu instruirea populației privind comportamentul în caz de dezastre.

Seriozitatea și promptitudinea este ceea ce ne pune în mișcare!